1. kolo přijímacího řízení pro šk. rok 2022/2023

Ředitel SŠ obchodní se sídlem Belgická 250/29, Praha 2 vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

V přijímacím řízení pro školní rok 2022/2023 budeme přijímat žáky do těchto oborů vzdělání:

66-41 L/01 OBCHODNÍK

Čtyřletý obor s maturitní zkouškou,
pro zvolené specializace a zaměření (Manažer obchodu, Specialista marketingu a Specialista zahraničního obchodu),
podání přihlášky do 1. března 2022.

Kritéria přijímacího řízení
Vyhodnocení přijímacího řízení 

Bližší podrobnosti k organizaci konání jednotlivých testů přijímacího řízení do oborů s maturitní zkouškou.
Přijímací zkouška se koná:
1. řádný termín 12. dubna 2022
2. řádný termín 13. dubna 2022
1. náhradní termín 10. května 2022
2. náhradní termín 11. května 2022
Formulář přihlášky ke vzdělávání: Prihlaska_SS_obchodnik.pdf.
První kolo bude uzavřeno nejdříve 29. dubna 2022 a nejpozději 2 dny po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem.

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ  
Nástavbové vzdělávání zakončené maturitní zkouškou,
dvouleté – denní forma vzdělávání,
tříleté – dálková forma vzdělávání, 
podání přihlášky do 1. března 2022,
Kritéria přijímacího řízení pro denní formu vzdělávání
Kritéria přijímacího řízení pro dálkovou formu vzdělávání

Vyhodnocení přijímacího řízení oboru vzdělání podnikání – denní forma vzdělávání
Vyhodnocení přijímacího řízení oboru vzdělání podnikání – dálková forma vzdělávání

Bližší podrobnosti k organizaci konání jednotlivých testů přijímacího řízení do oborů s maturitní zkouškou.
Přijímací zkouška se koná:
1. řádný termín 12. dubna 2022
2. řádný termín 13. dubna 2022
1. náhradní termín 10. května 2022
2. náhradní termín 11. května 2022
Vyučení uchazeči přiloží k přihlášce kopii výučního listu a vysvědčení za 3. ročník.
Formulář přihlášky ke vzdělávání: Prihlaska _SS_podnikani.pdf.

První kolo bude uzavřeno nejdříve 29. dubna 2022 a nejpozději 2 dny po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem.


66-53-H/01 OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ
Tříletý obor s výučním listem,
podání přihlášky do 1. března 2022.
Školní přijímací zkouška formou pohovoru.
Kritéria přijímacího řízení
Hodnocení přijímacího řízení
První kolo bude uzavřeno k 22. dubnu 2022
Formulář přihlášky ke vzdělávání: Prihlaska_SS_operator_skladovani.pdf

66-51-H/01 PRODAVAČ
zaměření: PRODAVAČ – specialista prodeje  
Tříletý obor s výučním listem,
podání přihlášky do 1. března 2022.
Školní přijímací zkouška formou pohovoru.
Kritéria přijímacího řízení
Hodnocení přijímacího řízení
První kolo bude uzavřeno k 22. dubnu 2022.
Formulář přihlášky ke vzdělávání: Prihlaska_SS_prodavac_sp.pdf

66-51-H/01 PRODAVAČ
zaměření: PRODAVAČ – specialista prodeje elektrotechnického zboží  
Tříletý obor s výučním listem,
podání přihlášky do 1. března 2022.
Školní přijímací zkouška formou pohovoru.
Kritéria přijímacího řízení
Hodnocení přijímacího řízení
První kolo bude uzavřeno k 22. dubnu 2022.
Formulář přihlášky ke vzdělávání: Prihlaska_SS_prodavac_se.pdf

 

U škol zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se jedná o správní řízení podle správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.). Počty přijatých žáků budou v souladu s rozhodnutím krajského úřadu.

Přihlášky mohou uchazeči odevzdávat prostřednictvím základní školy (mimo nástavbového vzdělávání) nebo ji osobně donést do SŠO. Součástí přihlášky musí být vyjádření lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče a u cizinců prokázání zákonného pobytu.

Nahlížení do spisu pro obory vzdělání s výučním listem:
19. 4. 2022, 8-14 hod.
20. 4. 2022, 14-17 hod.
21. 4. 2022, 8-14 hod.

Nahlížení do spisu pro obory vzdělání s maturitní zkouškou.
28. 4. 2022, 12-15 hod.

Počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2022/2023

Kód oboru Název oboru Forma vzdělávání Max. počet otevíraných tříd Max. počet přijímaných žáků
66-41-L/01 Obchodník denní 3 90
66-51-H/01 Prodavač denní 3 90
66-53-H/01 Operátor skladování denní 1 30
64-41-L/51 Podnikání denní 2 60
64-41-L/51 Podnikání dálková 2 60

Den otevřených dveří 2021/2022

Čtvrtek 9. 12. 20021 13:00 - 18:00

Úterý 11. 1. 2022 13:00 - 18:00

Středa 26. 1. 2022 13:00 - 18:00

Aktuality