Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro obor vzdělání Ekonomické lyceum a 3. kola pro obor vzdělání Obchodník 2023/2024

Seznam přijatých uchazečů oboru vzdělání 78-42-M/02, Ekonomické lyceum

Redukované pořadí všech uchazečů o obor vzdělání 78-42-M/02, Ekonomické lyceum

Seznam přijatých uchazečů oboru vzdělání 66-41-L/01, Obchodník

Redukované pořadí všech uchazečů oboru vzdělání 66-41-L/01, Obchodník

2. a 3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Ředitel SŠ obchodní se sídlem Belgická 250/29, Praha 2 vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024.

78-42-M/02 Ekonomické lyceum

Čtyřletý obor s maturitní zkouškou.

Podání přihlášky do 18. srpna 2023.

Kritéria přijímacího řízení

Doplňující informace k přijímacímu řízení

Náhradní školní přijímací zkouška pro uchazeče, kteří nekonali jednotnou přijímací zkoušku v roce 2023, se koná: 24. 8. 2023

Formulář přihlášky ke vzdělávání: Prihlaska_SS_Lyceum.pdf

Druhé kolo bude uzavřeno 25. srpna 2023.

 

Ředitel SŠ obchodní se sídlem Belgická 250/29, Praha 2 vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024.

66-41-L/01 OBCHODNÍK

Čtyřletý obor s maturitní zkouškou, s možností skládat po ukončení 3. ročníku závěrečnou zkoušku a získat výuční list v oboru 66-51-H/01 Prodavač.

Podání přihlášky do 18. srpna 2023.

Kritéria přijímacího řízení

Doplňující informace k přijímacímu řízení

Náhradní školní přijímací zkouška pro uchazeče, kteří nekonali jednotnou přijímací zkoušku v roce 2023, se koná: 24. 8. 2023

Formulář přihlášky ke vzdělávání: Prihlaska_SS_obchodnik.pdf.
Třetí kolo bude uzavřeno 25. srpna 2023.

U škol zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se jedná o správní řízení podle správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.). Počty přijatých žáků budou v souladu s rozhodnutím krajského úřadu.

Nahlížení do spisu: 25. 8. 2023, 12-15 hod.

Počet volných míst pro 2. a 3. kolo přijímacího řízení 

Kód oboru Název oboru Forma vzdělávání Počet volných míst
78-42-M/02 Ekonomické lyceum denní 16
66-41-L/01 Obchodník denní 5

Výsledky doplňkového termínu 1. kola přijímacího řízení pro obor vzdělání Ekonomické lyceum, 2023/2024

Seznam přijatých uchazečů oboru vzdělání 78-42-M/02, Ekonomické lyceum

Redukované pořadí všech uchazečů o obor vzdělání 78-42-M/02, Ekonomické lyceum

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

ČTYŘLETÝ MATURITNÍ OBOR

Seznam přijatých uchazečů oboru vzdělání 66-41-L/01, Obchodník

Redukované pořadí všech uchazečů oboru vzdělání 66-41-L/01, ObchodníkNÁSTAVBOVÝ MATURITNÍ OBOR

Seznam přijatých uchazečů oboru vzdělání 64-41-L/51, Podnikání v denní formě vzdělávání

Redukované pořadí všech uchazečů oboru vzdělání 64-41-L/51, Podnikání v denní formě vzděláváníTŘÍLETÉ OBORY S VÝUČNÍM LISTEM

Seznam přijatých uchazečů oboru vzdělání 66-53-H/01, Operátor skladování

Seznam přijatých uchazečů oboru vzdělání 66-51-H/01, Prodavač

Pořadí všech uchazečů oboru vzdělání 66-53-H/01, Operátor skladování

Pořadí všech uchazečů oboru vzdělání 66-51-H/01, Prodavač

Doplňkový termín 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Ředitel SŠ obchodní se sídlem Belgická 250/29, Praha 2 vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024, konané v jiném termínu, pro obor vzdělání zapsaný do školského rejstříku dne 31. 5. 2023

78-42-M/02 Ekonomické lyceum

Čtyřletý obor s maturitní zkouškou.

Podání přihlášky do 9. června 2023.

Kritéria přijímacího řízení

Doplňující informace k přijímacímu řízení


Náhradní školní přijímací zkouška pro uchazeče, kteří nekonali jednotnou přijímací zkoušku v roce 2023, se koná: 22. 6. 2023


Doplňkové kolo bude uzavřeno 23. června 2023.

U škol zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se jedná o správní řízení podle správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.). Počty přijatých žáků budou v souladu s rozhodnutím krajského úřadu.

Přihlášky doporučujeme doručovat osobně v době od 8.00 do 15.00 hodin.

Nahlížení do spisu: 23. 6. 2023, 12-15 hod.

Počet volných míst pro doplňkový termín 1. kola přijímacího řízení

Kód oboru Název oboru Forma vzdělávání Počet volných míst
78-42-M/02 Ekonomické lyceum denní 30

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 v náhradním termínu konání přijímací zkoušky

ČTYŘLETÝ MATURITNÍ OBOR

Seznam přijatých uchazečů oboru vzdělání 66-41-L/01, Obchodník 

Redukované pořadí uchazečů, konajících přijímací zkoušku v náhradním termínu, oboru 66-41-L/01, Obchodník

NÁSTAVBOVÝ MATURITNÍ OBOR

Seznam přijatých uchazečů oboru vzdělání 64-41-L/51, Podnikání v denní formě vzdělávání

Redukované pořadí uchazečů, konajících přijímací zkoušku v náhradním termínu, oboru 64-41-L/51, Podnikání v denní formě vzdělávání

2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Ředitel SŠ obchodní se sídlem Belgická 250/29, Praha 2 vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024.

Ve druhém kole přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 budeme přijímat žáky do těchto oborů vzdělání:

 

66-41-L/01 OBCHODNÍK

Čtyřletý obor s maturitní zkouškou, s možností skládat po ukončení 3. ročníku závěrečnou zkoušku a získat výuční list v oboru 66-51-H/01 Prodavač.

Podání přihlášky do 19. května 2023.

Kritéria přijímacího řízení


Náhradní školní přijímací zkouška se koná: 31. 5. 2023

Formulář přihlášky ke vzdělávání: Prihlaska_SS_obchodnik.pdf.
Druhé kolo bude uzavřeno 6. června 2023.

 

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ 

Nástavbové vzdělávání zakončené maturitní zkouškou,
dvouleté – denní forma vzdělávání,
podání přihlášky do 19. května 2023.

Kritéria přijímacího řízení


Náhradní školní přijímací zkouška se koná: 31. 5. 2023

Vyučení uchazeči přiloží k přihlášce kopii výučního listu a vysvědčení za 3. ročník.
Formulář přihlášky ke vzdělávání: Prihlaska _SS_podnikani.pdf.

Druhé kolo bude uzavřeno 6. června 2023.


66-53-H/01 OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ

Tříletý obor s výučním listem,
podání přihlášky do 19. května 2023.
Bez přijímací zkoušky, přijímací pohovor.

Kritéria přijímacího řízení

Druhé kolo bude uzavřeno 6. června 2023.
Formulář přihlášky ke vzdělávání: Prihlaska_SS_operator_skladovani.pdf.

 

66-51-H/01 PRODAVAČ

zaměření: PRODAVAČ – specialista prodeje  
Tříletý obor s výučním listem,
podání přihlášky do 19. května 2023.
Bez přijímací zkoušky, přijímací pohovor.

Kritéria přijímacího řízení

Druhé kolo bude uzavřeno 6. června 2023.
Formulář přihlášky ke vzdělávání: Prihlaska_SS_prodavac_sp.pdf.

 

66-51-H/01 PRODAVAČ

zaměření: PRODAVAČ – specialista prodeje elektrotechnického zboží  
Tříletý obor s výučním listem,
podání přihlášky do 19. května 2023.
Bez přijímací zkoušky, přijímací pohovor.

Kritéria přijímacího řízení

Druhé kolo bude uzavřeno 6. června 2023.
Formulář přihlášky ke vzdělávání: Prihlaska_SS_prodavac_se.pdf.

U škol zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se jedná o správní řízení podle správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.). Počty přijatých žáků budou v souladu s rozhodnutím krajského úřadu.

Přihlášky mohou uchazeči odevzdávat doporučenou zásilkou nebo ji osobně donést do SŠO.

Nahlížení do spisu: 7. 6. 2023, 12-15 hod.

Počet volných míst pro druhé kolo přijímacího řízení

Kód oboru Název oboru Forma vzdělávání Počet volných míst
66-41-L/01 Obchodník denní 35
66-51-H/01 Prodavač denní 9
66-53-H/01 Operátor skladování denní 10
64-41-L/51 Podnikání denní 38 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Čtyřletý maturitní obor

Seznam přijatých uchazečů oboru vzdělání 66-41-L/01, Obchodník Redukované pořadí všech uchazečů oboru vzdělání 66-41-L/01, ObchodníkNástavbový maturitní obor

Seznam přijatých uchazečů oboru vzdělání 64-41-L/51, Podnikání v denní formě vzděláváníRedukované pořadí všech uchazečů oboru vzdělání 64-41-L/51, Podnikání v denní formě vzdělávání

Tříleté obory s výučním listem

Seznam přijatých uchazečů oboru vzdělání 66-53-H/01, Operátor skladování

Seznam přijatých uchazečů oboru vzdělání 66-51-H/01, ProdavačRedukované pořadí všech uchazečů oboru vzdělání 66-53-H/01, Operátor skladování

Redukované pořadí všech uchazečů oboru vzdělání 66-51-H/01, Prodavač

1. kolo přijímacího řízení pro šk. rok 2023/2024

Ředitel SŠ obchodní se sídlem Belgická 250/29, Praha 2 vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024.

V prvním kole přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 budeme přijímat žáky do těchto oborů vzdělání:

66-41-L/01 OBCHODNÍK

Čtyřletý obor s maturitní zkouškou, s možností skládat po ukončení 3. ročníku závěrečnou zkoušku a získat výuční list v oboru 66-51-H/01 Prodavač.

Podání přihlášky do 1. března 2023.

Kritéria přijímacího řízení

Bližší podrobnosti k organizaci konání jednotlivých testů přijímacího řízení do oborů s maturitní zkouškou.
Přijímací zkouška se koná:
1. řádný termín 13. dubna 2023
2. řádný termín 14. dubna 2023
1. náhradní termín 10. května 2023
2. náhradní termín 11. května 2023
Formulář přihlášky ke vzdělávání: Prihlaska_SS_obchodnik.pdf.
První kolo bude uzavřeno nejdříve 28. dubna 2023 a nejpozději 2 pracovní dny po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT).

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ 

Nástavbové vzdělávání zakončené maturitní zkouškou,
dvouleté – denní forma vzdělávání,
podání přihlášky do 1. března 2023.

Kritéria přijímacího řízení pro denní formu vzdělávání

Bližší podrobnosti k organizaci konání jednotlivých testů přijímacího řízení do oborů s maturitní zkouškou.
Přijímací zkouška se koná:
1. řádný termín 13. dubna 2023
2. řádný termín 14. dubna 2023
1. náhradní termín 10. května 2023
2. náhradní termín 11. května 2023
Vyučení uchazeči přiloží k přihlášce kopii výučního listu a vysvědčení za 3. ročník.
Formulář přihlášky ke vzdělávání: Prihlaska _SS_podnikani.pdf.

První kolo bude uzavřeno nejdříve 28. dubna 2023 a nejpozději 2 pracovní dny po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT).


66-53-H/01 OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ

Tříletý obor s výučním listem,
podání přihlášky do 1. března 2023.
Bez přijímací zkoušky, přijímací pohovor.

Kritéria přijímacího řízení

První kolo bude uzavřeno k 28. dubnu 2023.
Formulář přihlášky ke vzdělávání: Prihlaska_SS_operator_skladovani.pdf

66-51-H/01 PRODAVAČ

zaměření: PRODAVAČ – specialista prodeje  
Tříletý obor s výučním listem,
podání přihlášky do 1. března 2023.
Bez přijímací zkoušky, přijímací pohovor.

Kritéria přijímacího řízení

První kolo bude uzavřeno k 28. dubnu 2023.
Formulář přihlášky ke vzdělávání: Prihlaska_SS_prodavac_sp.pdf

66-51-H/01 PRODAVAČ

zaměření: PRODAVAČ – specialista prodeje elektrotechnického zboží  
Tříletý obor s výučním listem,
podání přihlášky do 1. března 2023.
Bez přijímací zkoušky, přijímací pohovor.

Kritéria přijímacího řízení

První kolo bude uzavřeno k 28. dubnu 2023.
Formulář přihlášky ke vzdělávání: Prihlaska_SS_prodavac_se.pdf

U škol zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se jedná o správní řízení podle správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.). Počty přijatých žáků budou v souladu s rozhodnutím krajského úřadu.

Přihlášky mohou uchazeči odevzdávat prostřednictvím základní školy (mimo nástavbového vzdělávání) nebo ji osobně donést do SŠO.

Nahlížení do spisu pro obory vzdělání s výučním listem:
28. 4. 2023, 12-15 hod.

Nahlížení do spisu pro obory vzdělání s maturitní zkouškou:
28. 4. 2023, 12-15 hod.

Počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2023/2024

Kód oboru Název oboru Forma vzdělávání Max. počet otevíraných tříd Max. počet přijímaných žáků
66-41-L/01 Obchodník denní 2 60
66-51-H/01 Prodavač denní 3 90
66-53-H/01 Operátor skladování denní 1 30
64-41-L/51 Podnikání denní 2 60

Dny otevřených dveří 2022/2023

Středa 7. 12. 2022 13:00 - 18:00

Úterý 10. 1. 2023 13:00 - 18:00

Čtvrtek 26. 1. 2023 13:00 - 18:00

Aktuality