Účetnictví 2021

texty účetnictví

Vzorový účtový rozvrh 2016

2021 Výtah k DPPO

2021 Výtah k DPFO

2021 Příprava k MZ Obchodník 2021

Inventární karta

2021 Příprava k MZ Podnikání - Vzorový maturitní příklad–1.9.21(21-22)

Vedení deníku příjmů a výdajů

Deník příjmů a výdajů - nový (doc)

Deník příjmů a výdajů - nový (pdf)

Analytické účty

Aktuality